navodila   GALERIJA PRODAJA KEBRČEK domov  


Dobro je prebrati pred prvo uporabo.

- GORILNIK - Na ravna, trdna, negorljiva tla postavimo gorilnik in preko njega kotlenico s kotlom. Gorilnik prižgemo tako, da ga pritegnemo proti sebi in skozi odprtino v kotlenici približamo vžigalnik. Pri tem moramo nekaj sekund držati gumb varnostnega ventila, dokler plamen enakomerno ne zagori. Nastaviti oz. odpreti moramo tudi odprtino za zrak na gorilniku, tako da plamen lepo modro gori. Plamen nadziramo skozi okroglo odprtino v kotlenici.

Kotel napolnimo največ dva prsta pod robom in pokrijemo z bakreno kapo (kondenzatorjem) za žganjekuho. Gumijasto tesnilo naj lepo sede v utor kotla. Po potrebi lahko kapo s sponami in nastavljivimi vezicami nalahno pripnemo na kotel, da je pritisk pare ne bi dvigoval, oz. da alkoholni hlapi ne bi uhajali iz kotla.- SPONE -

Spodnji priključek hladilne spirale povežemo s primerno plastično cevjo na vodovod.
Zgornji priključek speljemo v odtok. Pretok hladilne vode naj bo čim manjši, oz. vodovodno pipo odpremo toliko, da ostaja med žganjekuho zgornji ovoj spirale vroč, spodnja dva ovoja pa hladna. Hladilno vodo spustimo v sistem, ko nam termometer pokaže 40-50 °C. Žganje, ki priteka mora biti hladno.
Prvo žganje iz polnega kotla priteče po približno 35. minutah. Takrat zmanjšamo plamen na minimum – toliko, da žganje stalno curlja s tankim, nazaj upognjenim curkom.

Metilni alkohol (cvet, ki je zdravju škodljiv) priteče pri 65°C,
užitni etilni alkohol pa kuhamo v območju od 78 do 100°C. Ko se temperatura počasi dvigne do 100°C, v kotlu zmanjka alkohola in teče (se destilira) le še voda.

Poseben problem pri žganjekuhi predstavlja nevarnost prižiga.
Pomagamo si na različne načine: obvezno moramo na dno kotla naliti nekaj litrov tekočine, uporabimo pa lahko tudi poseben zaščitni vložek.


Pri kuhanju žganja BODIMO POZORNI na naslednje:

Pazimo na zmerno jakost segrevanja zaradi nevarnosti prižiganja - plamen kontroliramo skozi opazovalno odprtino na kotlenici.


- LIJAK -

Ko priteče prvi curek destilata, pazimo na njegovo kontinuiranost (ne sme se trgati). Dovajamo toliko toplote, da dobimo tenak, rahlo nazaj ukrivljen curek. Če je curek premočan, zmanjšamo dovod plina.
Posoda za prestrezanje žganja mora biti dovolj velika, da ne pride do razlitja.

Pazimo na morebitno uhajanje hlapov. Prisotnost vonja po žganju v okolici kotla pomeni, da nam uhajajo alkoholni hlapi. Preveriti moramo pretok hladilne vode in tesnjenje med kotlom in kondenzatorjem.
Na primeren način kontroliramo vsebnost alkohola v destilatu. Ko ugotovimo, da je vsebnost alkohola padla na minimum, destilacijo ustavimo.
Počakamo, da se vrela masa v kotlu umiri. Nato destilacijsko napravo razstavimo in izpraznemo kotel. Vse dele dobro očistimo in kotel pripravimo za novo polnitev ali ga posušimo in pospravimo.

OPOZORILO!

Vsi deli kotla so tudi po zaključeni destilaciji vroči na dotik, zato obstaja nevarnost opeklin. Vročo goščo, ki ostane po destilaciji, izlijte v zato primemo posodo in ne onesnažujte okolja.
Pri delu obvezno uporabljajte zaščitne rokavice in bodite primemo obuti in oblečeni!


Navodilo za VARNO DELO

Delo z destilacijsko napravo je dovoljeno le polnoletnim osebam, ki so podrobno seznanjene z navodili za varno delo.
Zaradi prisotnosti visoke temperature je prepovedano delo v bližini vnetljivih ali eksplozivnih snovi zaradi nevarnosti vžiga, oz. eksplozije.

  Kebrček, Miha Srt, s.p., 3332 rečica ob savinji 104; info@kebrcek.si pokličite o41 63 17 42